REGISTRACE…

Chcete být upozorněni na novinky z našeho Webu?
ZAREGISTRUJTE SE!
změnit údaje/zrušit registraci
Nemovitosti v obci…


ze serveru reality.cz


včetně okolí

REKLAMA…


ADU.CZ PRO Šumavsko, z.s. Farma Malenice MAS ŠUMAVSKO z.s. Krajem pod Šumavou ENERGY TEAMAKTUALITY…

29.06.2017
MAS Šumavsko přinese do regionu téměř 54 mil. Kč >>více…

28.06.2017
Projekt "Napojení vrtu HV-4 na vodovodní soustavu Malenice - Zlešice">>více…

23.06.2017
Projekty obce Malenice podpořené dotačními tituly v roce 2017>>více…
Úřední deska Obecního úřadu v Malenicích

Výpis deseti nejnovějších dokumentů vyvěšených na úřední desce
předmět příloha zobrazit
dokument kopie (obr.) od do
Oznámení-Veřejná výzva na obsazení pracovního místa uklízečka dokument typu .pdf [1.41 MB]   01.08.2017 17.08.2017
Rozpočtové opatření obce Malenice č. 6/2017 dokument typu .pdf [599 Kb]   01.08.2017 31.12.2017
Oznámení Katastru nemovitostí o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí dokument typu .pdf [1.69 MB]   24.07.2017 12.09.2017
Oznámení obce Malenice o nalezení věci: Výzva k přihlášení se k nalezené věci dokument typu .pdf [826 Kb]   12.07.2017 12.07.2020
Závěrečný účet obce Malenice za rok 2016 včetně Přílohy č. 1 (Hodnocení plnění rozpočtu 2016) dokument typu .pdf [1.98 MB]   04.07.2017 30.06.2018
Závěrečný účet obce Malenice za rok 2016 - Příloha č. 2 (Zpráva o výsledku hospodaření obce Malenice za rok 2016) dokument typu .pdf [1.98 MB]   04.07.2017 30.06.2018
Závěrečný účet obce Malenice za rok 2016 včetně Přílohy č.3 (Inventarizační zpráva obce Malenice za rok 2016) dokument typu .pdf [836 Kb]   04.07.2017 30.06.2018
Závěrečný účet obce Malenice za rok 2016 včetně Přílohy č.4 (Rozvaha za období 12/2016) a č. 5 (Výkaz FIN 2-12 za období 12/2016) dokument typu .pdf [2.1 MB]   04.07.2017 30.06.2018
Závěrečný účet obce Malenice za rok 2016 včetně Přílohy č. 6 (Analytická předvaha za období 12/2016) dokument typu .pdf [1.65 MB]   04.07.2017 30.06.2018
Závěrečný účet obce Malenice za rok 2016 včetně Přílohy č. 7 (Výkaz zisku a ztrát, č. 8 (Příloha ÚSC), č. 9 (Monitoring hospodaření obce) dokument typu .pdf [896 Kb]   04.07.2017 30.06.2018
Výpis dlouhodobě vyvěšených dokumentů na úřední desce
předmět příloha zobrazit
dokument kopie (obr.) od do
Provozní řád KD Malenice dokument typu .pdf [158 Kb]
  16.03.2017 31.03.2022
Velkoobjemový odpad, nebezpečný odpad, železo a bioodpad, stavební suť + možnost využít sběrný dvůr Volyně dokument typu .pdf [197 Kb]
  09.03.2017 31.12.2018
Termíny svozu komunálního odpadu v obci Malenice pro rok 2017 dokument typu .pdf [113 Kb]
  14.12.2016 31.12.2017
Žádost o individuální dotaci - vzor dokument typu .doc [87 Kb]
  25.08.2016 31.12.2022
Rekonstrukce areálu fary Malenice (IKS centrum Malenice)   dokument typu .jpg[75 Kb]
30.06.2016 31.12.2019
Ohlášení pálení: Pomocí následujícího odkazu můžete nahlásit na stránkách Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje pálení. http://hzsjk.webrex.cz/?menu=3     20.06.2016 31.12.2018
CENÍK VODNÉHO A STOČNÉHO PRO OBEC MALENICE platný od 1.3.2016 dokument typu .pdf [266 Kb]
  20.06.2016 31.12.2018
Provozní doba kompostárny Volyně dokument typu .pdf [216 Kb]
  16.03.2016 31.12.2018
Podmínky pronájmu prostor Kulturního domu Malenice dokument typu .pdf [137 Kb]
  21.12.2015 31.12.2017
Provozní řád - Informační a Kulturně-Společenské centrum Malenice (IKS centrum Malenice) dokument typu .pdf [406 Kb]
  03.09.2015 31.12.2020
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ – ŽIVOTNÍ JUBILEUM dokument typu .doc [102 Kb]
  15.05.2015 31.12.2024
ŽÁDOST O ÚČAST NA SLAVNOSTNÍM OBŘADU VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ dokument typu .doc [62 Kb]
  15.05.2015 31.12.2024
Veřejná sbírka Obce Malenice. dokument typu .pdf [449 Kb]
  02.07.2014 31.12.2020

NAVŠTIVTE AKCI

1.1.  - 31.12.2017 KULTURNÍ KALENDÁŘ obce Malenice na rok 2017 dokument typu .pdf [368 Kb]  
24.6.  - 30.09.2017 Interaktivní výstava "Pokusy, kouzla, iluze" dokument typu .pdf [6.61 MB]  
02.09.2017 Zábavné vědecké odpoledne dokument typu .pdf [472 Kb]  
14.09.2017 Výlet pro seniory - Vodní mlýn Hoslovice dokument typu .pdf [3.46 MB]  

Valid XHTML 1.0 Transitional  Valid CSS!
Prohlášení o přístupnosti   Titulní stránka